Lesson 7 - Paano mag setup ng "Custom Domain Name" sa Blogger - www.pangalanmo.com

Sa Lesson na ito ay pag-aaralan natin kung paano baguhin ang domain name sa Blogger. Example www.blogname.blogspot.com to www.iyongblogname.com. Dahil Libreng hosting ang Blogger, parating nakakabit ang blogspot.com sa URL address or website address natin. Pwede mo itong palitan ng sarili mong pangalan kapag nakabili ka ng sarili mong domain. Alamin kung paano sa video na ito.

.CO Domains On Sale!Even though hindi naman talga kailangan palitan ang domain name mo, gusto ko lang ituro na pwede mo itong gawin mas personal sa pamamagitan ng pag-bili ng sarili mong domain.

<< Pwede mong i-click ang link na ito upang makabili ng sarili mong domain sa goDaddy.

Ito ay optional lamang kung gusto mong magkaroon na mas personal na website address sa pamamagitan ng pagbili ng domain name.

Kailangan lang natin gumawa ng konting setup sa goDaddy upang ituturo nito ang lahat ng inquiries sa domain name patungo sa Google Blogger or Blogspot.